Книги

Єфименко М.М., Литв’яков М.В. АКВА-ТЕАТР: парціальна програма адаптації дітей раннього та дошкільного віку до водного середовища і навчання плаванню / М.М. Єфименко, М.В. Литв’яков.  Вінниця: Твори, 2019.  100 с.

Ефименко Н.Н., Литвяков М.В. АКВА-ТЕАТР: парциальная программа адаптации детей раннего и дошкольного возраста к водной среде и обучения плаванию / Н.Н. Ефименко, М.В. Литвяков. ‒ Винница: Твори, 2019. ‒ 100 с.